En förälders årshjul

En förälders år har inte samma antal månader som andra. Största delen av året är en dimma av snor, febertermometrar och Alvedon. Här kommer en sång som förklarar årets upplägg.
 
 

Kommentera här: