Pokemonlekar

Vi har ritat och plastat in pokebollar och pokemon (se inlägget här). Här kommer lite tips på lekar som man kan leka med dem.
 
 
1. Hitta Pokemon
En person gömmer pokemonen ute eller inne. Alla letande deltagare får pokebollar. Alla ska ha lika många bollar och helst ska det sammanlagda antalet bollar vara fler än pokemonen. Nu får de med pokebollar börja leta. När man hittar en pokemon så måste man använda en av bollarna för att "fånga" den. När en boll är använd får den inte användas till en ny pokemon. Flest hittade pokemon vinner eller så tävlar man inte utan försöker bara hitta alla gömda pokemon.
 
2. Fånga pokemon alt.1
Lägg ut alla pokemon på golvet på olika avstånd. Gör en markering en bit från pokemonen där deltagarna ska stå. Bestäm vem som ska börja och ge denna person 5 pokebollar. Personen ställer sig bakom markeringen och ska nu kasta pokebollarna så att de träffar pokemonen. Bollen måste stanna på en pokemon för att man ska få den. Ge bollarna till nästa deltagare så denne får chans att fånga pokemon. När alla pokemon är fångade så börjar man om.Vill man tävla så har den med flest fångade pokemon vunnit.
 
3. Fånga pokemon alt. 2
Sätt upp alla pokemon med kludd på en vägg, dörr eller annan yta som är lodrät. Sätt kludd på baksidan av pokebollarna. Ta fram en sjal/halsduk som ska användas som ögonbindel på deltagarna. Den första deltagaren får 3 pokebollar och ögonbindeln över ögonen. Snurra personen med ögonbindel och stanna denne sedan med näsan pekandes mot väggen. Personen ska nu sätta fast pokebollarna på väggen. Om personen sätter bollen på en pokemon så har denne vunnit den pokemonen. Låt nästa deltagare göra samma sak. Den med flest pokemon vinner när alla pokemon är infångade.
 
 
4. Pokemonkort
Skriv olika CP (combat power) på pokemonen med en whiteboardpenna om ni inte skrev det på pappret innan inplastningen. Dela upp pokemonen mellan alla deltagare utan att man ser dess CP. Man får inte se sina egna pokemons CP när de är utdelade. 
Bestäm vem som börjar att lägga ut en pokemon. Nästa spelare ska nu lägga ut en pokemon. Den med högst CP vinner sitt och motståndarens kort. De använda korten läggs åt sidan och får inte användas igen. (Är man fler deltagare än 2 så måste alla lägga ut ett kort innan vinnaren avgörs.) Nu läggs nya kort upp på bordet och vinnaren blir den med högst CP. När alla kort är använda så räknar man ihop antalet pokemon man vunnit och den med flest pokemon vinner.
 
Ha så skoj!
 

Kommentera här: