Lek- Rockringsbilar

 

Om du har tillgång till en rockring så kan detta vara en rolig lek.

Man måste vara två personer per rockring. Den ena ställer sig inne i rockringen och håller i ringen med båda händerna, den andre ställer sig utanför rockringen bakom den första personen. Personen som står utanför ringen ska nu styra personen i ringen genom att putta framåt, svänga åt sidorna eller dra bakåt för att backa.

En tredje person ska vara med och bestämma hur de ska köra. Barnen springer och kör fritt ända tills den tredje personen ropar: STOP- då ska barnen stanna, KÖR- då får de åka framåt, BACKA- då backar de eller TANKA- då ska barnen köra till det tankningsställe som blev utsett före lekens början.

Ha så skoj!