Lek- Rockringsbilar

 

Om du har tillgång till en rockring så kan detta vara en rolig lek.

Man måste vara två personer per rockring. Den ena ställer sig inne i rockringen och håller i ringen med båda händerna, den andre ställer sig utanför rockringen bakom den första personen. Personen som står utanför ringen ska nu styra personen i ringen genom att putta framåt, svänga åt sidorna eller dra bakåt för att backa.

En tredje person ska vara med och bestämma hur de ska köra. Barnen springer och kör fritt ända tills den tredje personen ropar: STOP- då ska barnen stanna, KÖR- då får de åka framåt, BACKA- då backar de eller TANKA- då ska barnen köra till det tankningsställe som blev utsett före lekens början.

Ha så skoj!


Pyssel- Memorykort

 
 ig lä

 

 
 
 

Nu tänkte jag förena nytta med nöje och göra ett  memory som går ut på att lära sig läsa.
Självklart kan man göra ett vanligt memory eller ett memory med siffror istället också. Jag har valt att plasta in korten för att hållbarheten ska bli längre.

Jag började med att mäta upp rutor på ett papper, så stora som jag ville att korten skulle bli. Sedan började jag att måla de motiv som jag ville att korten skulle ha. Vill man inte måla själv kan man ju alltid klippa ut bilder från en tidning eller liknande och limma på på kortet.

Jag gjorde så att det ena kortet hade en bild och partner kortet hade ordet skrivet. På så sätt måste han läsa vad det står för att hitta partner kortet.


Klipp ut alla korten och placera dessa i en plastficka som man använder till en inplastningsmaskin.

Klipp även ut bitar från ett färgat papper som ska fungera som baksida för varje kort, detta för att inte bilden ska lysa igenom.
När du placerar korten bredvid varandra, tänk då på att ha ett mellanrum på 0,5-1cm mellan korten åt alla håll. Har man inte det så kommer plasten att öppna sig när man klipper isär korten. Glöm inte bakside pappret! Mata in i inplastningsmaskinen...

 Klipp sedan isär korten, tänk på att klippa en bit utanför papperskanten så att hela kortet har en plastkant runt sig (annars delar plasten på sig som sagt), nu är det dags att spela!


Mycket nöje :D