Musik-Ramsor på skötbordet

Länk till Busandebarns hemsida fylld med skoj!
Här kommer några ramsor som man kan göra vid skötbordet eller i sängen.

Öga, öga, näsa mun... Här går vägen ner till brunn!
(Peka på öga,öga, näsa och mun. Sedan dra du med fingret och slingrar från munnen, ner mot navlen som är brunn)


Spring efter vatten, spring efter vatten (spring med barnets ben i luften)
ös i, ös i    (Ta båda benen åt ena sidan på ös i, sedan åt andra sidan på nästa ös i)
spring hem, spring hem, spring hem  (spring med benen i luften)
ös ur, ös ur   (gör samma som vid ös i)


Nu kommer det en råtta, han kryper och går, han tar vad han får och han tar en/din, näsa/arm/mage.
(Din hand kryper som en råtta över barnet och när du kommer till "och han tar en xxx" får du själv hitta på vad musen ska ta. Bra sätt att visa på kroppsdelar)